8live

Simulation Games

2022-9-3 Hit: 1854

8live

 • Version:V 149.0
 • Size:24 MB
 • Category:macau club, macau club
 • Publish Date:2022-09 Requirements:android
 • Chơi game
  Sau y l những cch ặt cợc trong của Roulette Chu u m tất cả ngời chi phải biết:
  • Straigh Up (Cợc 1 Số): Ngời chi ặt cợc vo 1 số m mnh ngh l quả bng sẽ ri vo. Khi ngời chi dnh chiến thắng, họ sẽ ợc trả thởng với tỷ lệ 35:1.
  • Split (Cợc i): Ngời chi ặt cợc vo giữa 2 số m họ muốn v ngh l sẽ thắng. Khi thắng ngời chi sẽ ợc chung cợc với tỷ lệ 17:1.
  • Street (Cợc Hng): Ngời chi ặt cợc vo vạch ầu tin của 3 số. Khi thắng ngời chi sẽ ợc trả cợc với tỷ lệ 12:1.
  • Corner (Cợc Gc): Ngời chi ặt cợc vo gc m bốn số gặp nhau. Khi thắng ngời chi sẽ ợc chung với tỷ lệ 8:1.
  • Six line – Double Street ( Cợc 6 Số): Ngời chi ặt cợc vo vạch ầu tin của 2 hng số. Khi thắng cợc ngời chi sẽ ợc chung với tỷ lệ 5:1.
  • Cợc Trio (Cợc Bộ Ba): Ngời Chi ặt cợc vo vạch thứ 2 ni giao giữa số 0 v cột c 3 số. Khi thắng ngời chi sẽ ợc trả cợc với tỷ lệ 11:1.
  • Cợc Basket: Ngời chi ặt cợc vo vạch ầu tin giữa số 0 v cột số ầu tin. y l một hnh thức cợc kh ặc biệt v khi thắng ngời chi sẽ ợc chung với tỷ lệ 8:1.
  8live hình ảnh : 8live 8live 8live 8live 8live